تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۹۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۳۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۶۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۱۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۳۹۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۴۵۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
زانو۴۵ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۸۷۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+