تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۰۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱۸۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۲۵۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۴۴۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۵۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
زانو۸۷ درجه پوشفیت گروه BD نیوفلکس ۱,۰۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+