تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۶۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۰۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۳۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۳۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۵۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۱۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۵۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۷۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۸۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۴۵درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۴۸۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+