تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۶۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۹۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۲۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۰۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۳۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۵۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۳۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۰۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۱۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
سه راه ۸۷درجه پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۳۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰*۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+