تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۳۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۵۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۶۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۱۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۴۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
درپوش پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۶۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+