تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
دریچه بازدید پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۲۹۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
دریچه بازدید پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۴۳۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
دریچه بازدید پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۵۹۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
دریچه بازدید پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱۴۱,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
دریچه بازدید پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱,۰۷۹,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+