تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سیفون یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت گروهBD نیوفلکس - ۲۵ سانتی متر ۱,۶۴۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت گروهBD نیوفلکس -۳۵ سانتی متر ۱,۸۰۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
سیفون یک تکه با لوله سوکتدار پوشفیت گروهBD نیوفلکس -۶۰ سانتی متر ۲,۱۵۴,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+