تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
عصایی پشت بام پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۷۸۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
عصایی پشت بام پوشفیت گروهBD نیوفلکس ۱,۱۲۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
عصایی پشت بام (با لوله) پوشفیت گروهBD نیوفلکس - ۲۰۰سانتی متر ۱,۳۷۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۴۵,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۶۶,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۶۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۷۷,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۹۸,۳۰۰ ریال نیوفلکس
۹۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۲۳۱,۵۰۰ ریال نیوفلکس
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست آویز لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۲۵۷,۸۰۰ ریال نیوفلکس
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
بست رایزر لوله طرح جدید پوشفیت گروه BDنیوفلکس ۱۲۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲

نشانی فروشگاه دیـجی پـایـپ:

 تهران، خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱/۵

 ۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۰۴۰۴۰(۲۱)۹۸+

  ۵۵۸۹۹۰۹۰(۲۱)۹۸+

 ۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+

  ۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+