تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۵سانتی متری ۱۱۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۲۵سانتی متری ۱۶۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۵۰سانتی متری ۲۳۳,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۰۰سانتی متری ۴۲۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۲۰۰سانتی متری ۷۸۶,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۳۰۰سانتی متری ۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۵۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۵سانتی متری ۱۷۵,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۲۵سانتی متری ۲۲۲,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۵۰سانتی متری ۳۶۷,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
لوله پوشفیت سایلنت یکسر سوکت نیوفلکس- ۱۰۰سانتی متری ۶۸,۰۰۰ ریال نیوفلکس
۷۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________