تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۶۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۱/۴ | قطر داخلی عایق: ۶ میلیمتر متراژ کارتن: ۳۵۲  
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۷۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۳/۸ | قطر داخلی عایق: ۹ میلیمتر متراژ کارتن: ۲۶۶  
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۸۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۱/۲ | قطر داخلی عایق: ۱۲ میلیمتر متراژ کارتن: ۲۳۴  
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۹۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۵/۸ | قطر داخلی عایق: ۱۶ میلیمتر متراژ کارتن: ۱۹۲  
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۱۱۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۳/۴ | قطر داخلی عایق: ۱۸ میلیمتر متراژ کارتن: ۱۶۶  
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۱۲۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ قطر داخلی عایق: ۲۰ میلیمتر متراژ کارتن: ۱۴۰  
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۱۳۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۷/۸ |  سایزاسمی لوله (فولادی):  "۱/۲ قطر داخلی عایق: ۲۲ میلیمتر | متراژ کارتن: ۱۳۶  
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۱۴۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ قطر داخلی عایق: ۲۵میلیمتر | متراژ کارتن: ۱۲۰  
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۱۷۵,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۱/۸ ۱ |  سایزاسمی لوله (فولادی):  "۳/۴ قطر داخلی عایق: ۲۸ میلیمتر | متراژ کارتن: ۹۸
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق ۲۰۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ قطر داخلی عایق: ۳۲ میلیمتر | متراژ کارتن: ۸۰  

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________