تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۱۴۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۱/۴  قطر داخلی عایق: ۶ میلیمتر | متراژ کارتن: ۱۵۰
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۱۶۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۱/۲  قطر داخلی عایق: ۱۲ میلیمتر | متراژ کارتن: ۱۱۰
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۱۵۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۳/۸  قطر داخلی عایق: ۹ میلیمتر | متراژ کارتن: ۱۳۰
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۱۸۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۵/۸  قطر داخلی عایق: ۱۶ میلیمتر | متراژ کارتن: ۹۲
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۱۹۹,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (مسی):  "۳/۴  قطر داخلی عایق: ۱۸ میلیمتر | متراژ کارتن: ۸۸
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۲۱۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ قطر داخلی عایق: ۲۰ میلیمتر | متراژ کارتن: ۸۴
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۲۲۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (فولادی):  "۱/۲ | سایزاسمی لوله (مسی):  "۷/۸  قطر داخلی عایق: ۲۲ میلیمتر | متراژ کارتن: ۸۴
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۲۳۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ قطر داخلی عایق: ۲۵ میلیمتر | متراژ کارتن: ۷۸
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۲۷۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ سایزاسمی لوله (فولادی):  "۳/۴ | سایزاسمی لوله (مسی):  "۱/۸ ۱ قطر داخلی عایق: ۲۸ میلیمتر | متراژ کارتن: ۷۲
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۳ میلیمتر ۲۸۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ قطر داخلی عایق: ۳۲ میلیمتر | متراژ کارتن: ۶۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________