تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۲۰۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سایزاسمی لوله (مسی):  "۱/۴  قطر داخلی عایق: ۶ میلیمتر | متراژ کارتن: ۱۲۰
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۲۲۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سایزاسمی لوله (مسی):  "۳/۸  قطر داخلی عایق: ۹ میلیمتر | متراژ کارتن: ۱۱۰
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۲۴۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سایزاسمی لوله (مسی):  "۱/۲  قطر داخلی عایق: ۱۲ میلیمتر | متراژ کارتن: ۱۰۰
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۲۵۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سایزاسمی لوله (مسی):  "۵/۸  قطر داخلی عایق: ۱۶ میلیمتر | متراژ کارتن: ۸۸
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۲۹۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ قطر داخلی عایق: ۲۰ میلیمتر | متراژ کارتن: ۷۴
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۳۱۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سایزاسمی لوله (فولادی):  "۱/۲ | سایزاسمی لوله (مسی):  "۷/۸  قطر داخلی عایق: ۲۲ میلیمتر | متراژ کارتن: ۷۴
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۳۲۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ قطر داخلی عایق: ۲۵ میلیمتر | متراژ کارتن: ۶۰
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۳۶۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سایزاسمی لوله (فولادی):  "۳/۴ | سایزاسمی لوله (مسی):  "۱/۸ ۱ قطر داخلی عایق: ۲۸ میلیمتر | متراژ کارتن: ۶۰
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۳۹۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ قطر داخلی عایق: ۳۲ میلیمتر | متراژ کارتن: ۵۰
عایق هاي لوله K-FLEX ازجنس NBR ساناعایق - ضخامت ۱۶ میلیمتر ۴۳۰,۰۰۰ ریال ساناعایق
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ سایزاسمی لوله (فولادی):  "۱ | سایزاسمی لوله (مسی):  "۳/۸ ۱ قطر داخلی عایق: ۳۵ میلیمتر | متراژ کارتن: ۵۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________