تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لوله تک لایه آذین ۲۰mm ۱۸۶,۶۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲  PN20
لوله تک لایه آذین ۲۵mm ۲۹۴,۰۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ PN20
لوله تک لایه آذین ۳۲mm ۵۵۴,۴۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ PN20
لوله تک لایه آذین۴۰mm ۱,۰۲۱,۷۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ PN20
لوله تک لایه آذین۵۰mm ۱,۶۴۴,۳۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ PN20
لوله تک لایه آذین ۶۳mm ۲,۶۵۳,۷۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ PN20
لوله تک لایه آذین ۷۵mm ۳,۵۰۲,۶۰۰ ریال آذین لوله
۷۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ PN20
لوله تک لایه آذین۹۰mm ۵,۰۹۷,۸۰۰ ریال آذین لوله
۹۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ PN20
لوله تک لایه آذین۱۱۰mm ۷,۶۹۷,۱۰۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ PN20
لوله تک لایه آذین ۱۲۵mm ۱۰,۲۱۸,۹۰۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ PN20

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________