تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن تک لایه۲۵mm آذین ۳۱,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تک لایه۲۰mm آذین ۲۴,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تک لایه۳۲mm آذین ۴۸,۸۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تک لایه ۴۰mmآذین ۸۹,۷۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تک لایه۵۰mm آذین ۱۵۳,۲۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تک لایه۶۳ mm آذین ۲۶۶,۷۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تک لایه۷۵mm آذین ۴۰۷,۶۰۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تک لایه۹۰mm آذین ۶۹۶,۷۰۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تک لایهmm110 آذین ۱,۰۳۶,۲۰۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تک لایه۱۲۵mm آذین ۱,۳۹۲,۶۰۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________