تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن تبدیل تک لایه۳۲*۲۰ آذین ۲۷,۴۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تبدیل تک لایه۲۵*۲۰ آذین ۲۱,۲۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تبدیل تک لایه ۲۵*۳۲ آذین ۳۰,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تبدیل تک لایه۴۰*۲۰ آذین ۴۵,۶۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تبدیل تک لایه۴۰*۳۲ آذین ۶۰,۶۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۳۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تبدیل تک لایه۲۵*۴۰ آذین ۴۸,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تبدیل تک لایه۵۰*۲۰ آذین ۷۱,۷۰۰ ریال آذین لوله
۵۰*۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تبدیل تک لایه۲۵*۵۰ آذین ۷۳,۲۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تبدیل تک لایه۳۲*۵۰ آذین ۷۵,۵۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن تبدیل تک لایه۵۰*۴۰ آذین ۸۸,۵۰۰ ریال آذین لوله
۵۰*۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________