تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو۹۰ درجه تک لایه۲۰mm آذین ۳۵,۶۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو۹۰ درجه تک لایه ۲۵ میلیمترآذین ۵۳,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو۹۰ درجه تک لایه ۳۲ میلیمترآذین ۸۲,۴۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو۹۰ درجه تک لایه۴۰ میلیمترآذین ۱۵۳,۶۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو۹۰ درجه تک لایه۵۰ میلیمترآذین ۲۶۹,۸۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو۹۰ درجه تک لایه۶۳ میلیمترآذین ۴۴۵,۴۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو۹۰ درجه تک لایه۷۵ میلیمترآذین ۶۹۹,۳۰۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو۹۰ درجه تک لایه۹۰ میلیمترآذین ۱,۲۷۵,۲۰۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو۹۰ درجه تک لایه۱۱۰ میلیمترآذین ۲,۰۹۲,۰۰۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو۹۰ درجه تک لایه۱۲۵ میلیمترآذین ۳,۲۴۷,۱۰۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________