تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۴۵ درجه ۲۰mm تک لایه آذین ۳۲,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو ۴۵ درجه۲۵mm تک لایه آذین ۴۷,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو ۴۵ درجه۳۲mm تک لایه آذین ۷۵,۴۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو ۴۵ درجه ۴۰mm تک لایه آذین ۱۳۲,۹۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو ۴۵ درجه۵۰ mm تک لایه آذین ۲۲۶,۱۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانو ۴۵ درجه ۶۳ mm تک لایه آذین ۳۰۶,۴۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________