تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تک لایه ۲۰ mm آذین ۴۵,۹۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تک لایه ۲۵mm آذین ۶۴,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تک لایه۳۲mm آذین ۹۵,۰۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه ۴۰mm تک لایه آذین ۱۸۱,۹۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تک لایه۶۳mm آذین ۵۷۴,۳۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تک لایه ۵۰mm آذین ۳۱۲,۸۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تک لایه۷۵ mm آذین ۹۷۴,۰۰۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تک لایه۹۰mm آذین ۱,۶۷۵,۸۰۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تک لایه۱۱۰mm آذین ۲,۵۱۴,۶۰۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تک لایه ۱۲۵mmآذین ۴,۰۴۲,۷۰۰ ریال آذین لوله
۱۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________