تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه تبدیل تک لایه۲۰*۲۰*۲۵ آذین ۵۳,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۲۰*۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تبدیل تک لایه۲۵*۲۰*۲۵ آذین ۵۵,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۲۰*۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تبدیل تک لایه۲۰*۲۵*۲۵ آذین ۶۶,۹۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۲۵*۲۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تبدیل تک لایه۲۰*۲۰*۳۲ آذین ۷۶,۸۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۲۰*۳۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تبدیل تک لایه۳۲*۲۰*۳۲ آذین ۸۲,۶۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۰*۳۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تبدیل تک لایه۳۲*۲۵*۳۲ آذین ۹۵,۴۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۲۵*۳۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تبدیل تک لایه۴۰*۲۰*۴۰ آذین ۱۴۵,۶۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۰*۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تبدیل تک لایه۴۰*۳۲*۴۰ آذین ۱۶۳,۰۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۳۲*۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تبدیل تک لایه۴۰*۲۵*۴۰ آذین ۱۵۸,۷۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۲۵*۴۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه تبدیل تک لایه۵۰*۳۲*۵۰ آذین ۲۵۰,۳۰۰ ریال آذین لوله
۵۰*۳۲*۵۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________