تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش تک لایه۲۰mm آذین لوله ۱۹,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش تک لایه۲۵ mm آذین لوله ۲۷,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش تک لایه۳۲ mm آذین لوله ۳۶,۹۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش تک لایه۴۰mm آذین لوله ۵۷,۱۰۰ ریال آذین لوله
۴۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش تک لایه ۶۳ mm آذین لوله ۲۲۸,۱۰۰ ریال آذین لوله
۶۳ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش تک لایه۵۰ mm آذین لوله ۱۰۷,۲۰۰ ریال آذین لوله
۵۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش تک لایه ۷۵mm آذین لوله ۳۳۰,۰۰۰ ریال آذین لوله
۷۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش۹۰mm تک لایه آذین لوله ۵۲۴,۷۰۰ ریال آذین لوله
۹۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش۱۱۰ mm تک لایه آذین لوله ۸۵۰,۱۰۰ ریال آذین لوله
۱۱۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________