تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
بوشن یکسرفلزی۲۰*"۱/۲آذین ۱۸۷,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن یکسرفلزی۲۵*"۱/۲ آذین ۳۶۹,۷۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن یکسرفلزی۲۰*"۳/۴ آذین ۲۴۷,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن یکسرفلزی ۳۲*"۱ آذین ۳۸۶,۹۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن یکسرفلزی۲۵*"۳/۴ آذین ۲۶۹,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن یکسرفلزی ۴۰*"۱/۴ ۱آذین ۱,۰۲۴,۴۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۱/۴ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن یکسرفلزی ۵۰*"۱/۲ ۱آذین ۱,۱۷۳,۴۰۰ ریال آذین لوله
۵۰*۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن یکسرفلزی۶۳*"۲ آذین ۲,۵۱۳,۳۰۰ ریال آذین لوله
۶۳*۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن یکسرفلزی ۹۰*"۳ آذین ۷,۵۲۱,۹۰۰ ریال آذین لوله
۹۰*۳ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
بوشن یکسرفلزی۷۵*"۱/۲ ۲ آذین ۳,۴۵۱,۵۰۰ ریال آذین لوله
۷۵*۱/۲ ۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________