تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
مغزی یکسرفلزی۲۰*"۳/۴ آذین ۳۳۶,۷۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
مغزی یکسرفلزی۲۰*"۱/۲ آذین ۳۰۱,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
مغزی یکسرفلزی ۲۵*"۱/۲ آذین ۲۸۷,۸۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
مغزی یکسرفلزی۲۵*"۳/۴ آذین ۳۴۱,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
مغزی یکسرفلزی ۵۰*"۱/۲ ۱آذین ۱,۷۹۸,۳۰۰ ریال آذین لوله
۵۰*۱/۲ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
مغزی یکسرفلزی۳۲*"۱ آذین ۵۹۱,۳۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
مغزی یکسرفلزی۴۰*"۱/۴ ۱ آذین ۱,۴۸۱,۰۰۰ ریال آذین لوله
۴۰*۱/۴ ۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
مغزی یکسرفلزی۶۳*"۲ آذین ۳,۵۳۱,۳۰۰ ریال آذین لوله
۶۳*۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________