تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانویکسربوشن فلزی ۲۰*"۱/۲ آذین ۲۰۹,۳۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانویکسربوشن فلزی ۲۰*"۳/۴ آذین ۲۶۲,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانویکسربوشن فلزی ۲۵*"۱/۲ آذین ۲۱۰,۲۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانویکسربوشن فلزی ۲۵*"۳/۴ آذین ۲۷۱,۶۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانویکسربوشن فلزی۳۲*"۳/۴ آذین ۲۷۳,۹۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانویکسربوشن فلزی ۳۲*"۱ تک لایه آذین ۴۰۹,۵۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانوبوشن فلزی زوج ۲۰*"۱/۲ آذین ۴۹۲,۹۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانوبوشن فلزی زوج ۲۵*"۱/۲ آذین ۵۲۹,۶۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
زانویی زوج رادیاتوری ۵۰۰ میلیمتر یکسربوشن فلزی۲۰*"۱/۲تک لایه آذین ۵۹۲,۷۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________