تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
سه راه بوشن فلزی ۲۰*"۱/۲آذین ۲۰۹,۹۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه بوشن فلزی ۲۵*"۱/۲ آذین ۲۳۶,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه بوشن فلزی ۲۰*"۳/۴ آذین ۲۶۰,۰۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه بوشن فلزی ۲۵*"۳/۴ آذین ۲۹۲,۲۰۰ ریال آذین لوله
۲۵*۳/۴ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه بوشن فلزی ۳۲*"۱ آذین ۴۶۹,۶۰۰ ریال آذین لوله
۳۲*۱ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سه راه مغزی فلزی ۲۰*"۱/۲ آذین ۳۱۸,۶۰۰ ریال آذین لوله
۲۰*۱/۲ اینچ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________