تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
درپوش (۱/۲) رزوه دار۲۰ mm آذین ۱۱,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش (۳/۴) رزوه دار۲۵ mm آذین ۱۷,۲۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش (۱) رزوه دار ۳۲ mm آذین ۳۰,۵۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش رزوه دار(۱/۲) پایه کوتاه اورینگ دار۲۰ mm آذین ۱۶,۹۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش رزوه دار(۳/۴) پایه کوتاه اورینگ دار۲۵ mm آذین ۲۵,۵۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش رزوه دار(۱/۲) پایه بلندقرمز۲۰ mm آذین ۱۷,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش رزوه دار(۳/۴) پایه بلندقرمز۲۵ mm آذین ۳۴,۴۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش رزوه دار(۱) پایه بلندقرمز۳۲ mm آذین ۵۳,۵۰۰ ریال آذین لوله
۳۲ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش رزوه دار(۱/۲) پایه بلند آبی ۲۰ mm آذین ۱۷,۱۰۰ ریال آذین لوله
۲۰ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
درپوش رزوه دار(۳/۴) پایه بلند آبی۲۵ mm آذین ۳۴,۴۰۰ ریال آذین لوله
۲۵ میلیمتر ۱۴۰۱/۰۲/۲۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________