تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۲۶۰,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۱۲۶
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۲۹۱,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۹۵
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۴۵۹,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۳۰
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۳۰۳,۹۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۱۰
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۹۶۷,۱۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۱۲
رابط پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۸۹۶,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________