تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
درپوش تست پوشفیت پروتکت پلیران ۶۴,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۳۳۶
درپوش تست پوشفیت پروتکت پلیران ۶۳,۷۸۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۵۳۶
درپوش تست پوشفیت پروتکت پلیران ۱۳۹,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۱۳۰
درپوش تست پوشفیت پروتکت پلیران ۲۴۰,۹۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۹۲
درپوش تست پوشفیت پروتکت پلیران ۲۸۸,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۵۳
درپوش تست پوشفیت پروتکت پلیران ۴۹۲,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۳۲
درپوش تست پوشفیت پروتکت پلیران ۱,۱۲۲,۸۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ تعداد در کارتن: ۱۷

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________