تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله یکسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۴,۰۸۵,۲۲۰ ریال پلی ران اتصال
۰/۵ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله یکسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۷,۲۶۹,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله یکسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۱۳,۷۸۲,۵۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله یکسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۲۰,۱۹۵,۹۸۰ ریال پلی ران اتصال
۳ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________