تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
لوله دوسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۴,۹۸۶,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۰/۵ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله دوسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۸,۱۷۰,۲۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله دوسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۱۶,۲۸۸,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
لوله دوسر سوکت پوشفیت پروتکت پلیران - لوله سایز۲۰۰میلیمتر ۲۴,۳۳۴,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
۳ متر ۱۳۹۹/۰۸/۲۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________