تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰ سانتی متری ۱۴۱,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۸
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۲۶۵,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۸
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۲۰۰ سانتی متری ۷۷۱,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۸
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۱۰۱,۵۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۸
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۱۰۰ سانتی متری ۴۱۲,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۸
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰ سانتی متری ۲۳۷,۳۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۱۰۰ سانتی متری ۴۹۵,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۲۰۰ سانتی متری ۹۵۲,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۳۱۸,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰ سانتی متری ۲۸۳,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________