تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۱۰۰ سانتی متری ۵۳۸,۳۷۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۸
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۲۸۸,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۸
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۲۰۰ سانتی متری ۸۴۰,۹۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۸
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۲۰۵,۹۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۸
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۴۶۰,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۱۰۰ سانتی متری ۶۳۷,۷۱۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۰۲۷,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۴۸۳,۵۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۶۹۹,۴۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دو سرسوکت پلیران ( پروتکت) - ۵۰ سانتی متری ۵۴۰,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ تعداد در بسته: ۱۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________