تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۲۴۳,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تعداد در کارتن: ۱۴۷
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۱۵۷,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تعداد در کارتن: ۱۶۰
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۲۹۵,۱۹۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تعداد در کارتن: ۱۰۰
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۳۶۹,۹۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تعداد در کارتن: ۸۴
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۶۵۹,۲۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تعداد در کارتن: ۳۰
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۴۰۲,۵۷۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تعداد در کارتن: ۷۰
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۴۶۷,۰۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تعداد در کارتن: ۴۷
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت پروتکت پلیران ۷۶۶,۵۵۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ تعداد در کارتن: ۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________