تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۳۲۸,۷۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد درکارتن: ۵۳
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۵۲۸,۱۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد درکارتن: ۳۰
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۵۷۴,۷۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد درکارتن: ۲۴
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۸۱۰,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵/۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد درکارتن: ۱۶
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۵۲۸,۱۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰/۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد درکارتن: ۱۰
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۱۲,۷۹۷,۰۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰/۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد درکارتن: ۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________