تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۵۷۰,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد در کارتن: ۲۴
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۲۴۷,۴۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد در کارتن: ۸
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۱,۰۶۵,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰/۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد در کارتن: ۱۱
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲,۰۸۷,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵/۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد در کارتن: ۴
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۳,۴۵۵,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰/۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد در کارتن: ۲
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲۱,۴۶۷,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰/۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تعداد در کارتن: ۱

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________