تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی
زانو ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران- دست ساز ۱۴,۴۵۸,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
سه راه ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲۵,۹۲۰,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
سه راه تبدیل ۴۵درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲۱,۴۶۷,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰/۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
سه راه بازدید ۹۰درجه پوشفیت سایلنت پلیران ۲۳,۹۴۲,۹۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
تبدیل پوشفیت سایلنت پلیران ۱۲,۷۹۷,۰۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰/۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
درپوش تست پوشفیت پروتکت پلیران ۵۷۴,۶۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله یکسر سوکت پوشفیت سایلنت پلیران - ۰.۵ متری ۲,۲۹۸,۳۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله یکسر سوکت پوشفیت سایلنت پلیران - ۱ متری ۴,۰۸۹,۷۸۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله یکسر سوکت پوشفیت سایلنت پلیران - ۲ متری ۷,۷۵۴,۱۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
لوله یکسر سوکت پوشفیت سایلنت پلیران -۳ متری ۱۱,۳۶۲,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________