تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لوله یکسر سوکت پوشفیت پلیران( سایلنت) - ۳۰سانتی متری ۲۷۳,۶۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته : ۱۰
لوله یکسر سوکت پوشفیت پلیران( سایلنت) - ۵۰سانتی متری ۳۶۷,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته : ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۵۷۱,۹۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته : ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۰۷۶,۷۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته : ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰۰ سانتی متری ۱,۵۲۴,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته : ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰ سانتی متری ۳۲۷,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۵۰ سانتی متری ۵۶۹,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰۰ سانتی متری ۲,۷۱۶,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته : ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۹۶۳,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته : ۱۰
لوله پوشفیت یکسر سوکت پلیران( سایلنت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۸۸۵,۰۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته : ۱۰

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________