تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۵۰ سانتی متری ۴۷۰,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۱۴۱,۸۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۶۴۵,۳۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰۰سانتی متری ۱,۶۱۹,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۵۰ سانتی متری ۶۲۴,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۱,۰۳۶,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۲۰۰ سانتی متری ۱,۹۶۳,۱۵۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۳۰۰ سانتی متری ۲۹,۵۵۳,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ تعداد در بسته: ۱۰
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۵۰ سانتی متری ۱,۲۴۶,۵۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ تعداد در بسته: ۶
لوله پوشفیت دوسرسوکت پلیران( سایلنت) - ۱۰۰ سانتی متری ۱,۹۱۱,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ تعداد در بسته: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________