تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
بست پایدار سقفی آویز پوشفیت سایلنت پلیران ۲۴۰,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۶۳
بست پایدار سقفی آویز پوشفیت سایلنت پلیران ۲۴۶,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۴۲
بست پایدار سقفی آویز پوشفیت سایلنت پلیران ۳۰۸,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۳۸
بست پایدار سقفی آویز پوشفیت سایلنت پلیران ۳۳۱,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۲۸
بست پایدار سقفی آویز پوشفیت سایلنت پلیران ۴۳۰,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۲۵
بست پایدار سقفی آویز پوشفیت سایلنت پلیران ۵۸۷,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۲۱
بست پایدار سقفی آویز پوشفیت سایلنت پلیران ۷۷۶,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۱۴

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________