تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۱۱۲,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۱۶۰
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۱۷۵,۰۰۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۱۴۷
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۲۱۲,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۱۰۰
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۲۶۵,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۸۴
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۲۸۹,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۷۰
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۴۷۳,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۳۰
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۳۳۵,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۴۷
بست سقفی جوشی روکش دار پوشفیت سایلنت پلیران ۵۵۰,۸۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۶۰ میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ تعداد در کارتن: ۲۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________