تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال نر پیچی پلیران ۲۵,۴۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۱۵۰
اتصال نر پیچی پلیران ۳۳,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۱۰۰
اتصال نر پیچی پلیران ۵۸,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۳۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۱۰۰
اتصال نر پیچی پلیران ۱۱۱,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۴ ۱*۴۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۴۵
اتصال نر پیچی پلیران ۱۵۵,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۱*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۳۰
اتصال نر پیچی پلیران ۱۵۹,۰۵۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۳۰
اتصال نر پیچی پلیران ۴۵۶,۴۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۲*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۱۱
اتصال نر پیچی پلیران ۲۳۳,۷۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۲۰
اتصال نر پیچی پلیران ۴۵۶,۴۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۷۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۱۱
اتصال نر پیچی پلیران ۱,۳۷۷,۱۴۰ ریال پلی ران اتصال
۴*۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ تعداد در کارتن: ۸

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________