تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
اتصال ماده پیچی پلیران ۲۹,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰ - ۱/۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۱۵۰
اتصال ماده پیچی پلیران ۳۵,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ اینج ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۱۵۰
اتصال ماده پیچی پلیران ۵۵,۶۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۱۰۰
اتصال ماده پیچی پلیران ۱۲۰,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۴ ۱*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۴۵
اتصال ماده پیچی پلیران ۱۵۳,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۱*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۳۵
اتصال ماده پیچی پلیران ۲۳۴,۸۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۲۰
اتصال ماده پیچی پلیران ۵۳۷,۹۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۵۳۷,۹۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۲* ۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۱۳
اتصال ماده پیچی پلیران ۱,۰۱۰,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۳*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۱۰
اتصال ماده پیچی پلیران ۲,۲۷۶,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴*۱۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________