تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
رابط پیچی پلیران ۴۳,۳۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۲۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۱۳۵
رابط پیچی پلیران ۱۰۰,۰۲۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۷۰
رابط پیچی پلیران ۱۶۷,۷۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۳۰
رابط پیچی پلیران ۵۸,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۹۶
رابط پیچی پلیران ۲۴۷,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۲۰
رابط پیچی پلیران ۳۶۹,۴۴۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۱۲
رابط پیچی پلیران ۱,۴۳۴,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۶
رابط پیچی پلیران ۱,۷۴۶,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۱۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۴
رابط پیچی پلیران ۷۸۷,۸۹۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۶
رابط پیچی پلیران ۲,۵۹۵,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵*۱۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ تعداد در کارتن: ۳

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________