تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
تبدیل پیچی پلیران ۴۹,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۰۰
تبدیل پیچی پلیران ۱۰۵,۷۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۸۰
تبدیل پیچی پلیران ۱۰۶,۲۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۷۵
تبدیل پیچی پلیران ۱۲۷,۷۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۵۰
تبدیل پیچی پلیران ۱۲۷,۷۷۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۴۰
تبدیل پیچی پلیران ۲۰۲,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۳۰
تبدیل پیچی پلیران ۲۰۲,۷۲۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۲۲
تبدیل پیچی پلیران ۳۹۶,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۸
تبدیل پیچی پلیران ۳۹۶,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۶
تبدیل پیچی پلیران ۳۹۶,۵۲۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۴

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________