تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو پیچی پلیران ۵۹,۱۰۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۲۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۰۰
زانو پیچی پلیران ۶۲,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۸۰
زانو پیچی پلیران ۱۰۲,۰۹۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۵۰
زانو پیچی پلیران ۱۸۹,۰۹۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۲۶
زانو پیچی پلیران ۵۰۵,۳۰۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۹
زانو پیچی پلیران ۲۶۸,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۵
زانو پیچی پلیران ۱,۳۴۷,۳۲۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۵
زانو پیچی پلیران ۲,۱۸۸,۳۷۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۴
زانو پیچی پلیران ۲,۷۵۹,۳۳۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۱۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۴
زانو پیچی پلیران ۳,۲۸۴,۰۴۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵*۱۲۵اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۴

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________