تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو نر پیچی پلیران ۳۰,۶۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۴۰
زانو نر پیچی پلیران ۴۷,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۰۰
زانو نر پیچی پلیران ۲۵۴,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۲*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۲۵
زانو نر پیچی پلیران ۹۳,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۸۸
زانو نر پیچی پلیران ۱۸۱,۴۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۴*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۴۵
زانو نر پیچی پلیران ۴۴۴,۴۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۲
زانو نر پیچی پلیران ۴۴۴,۴۷۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۱۲
زانو نر پیچی پلیران ۲,۲۲۵,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۲۱/۲*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۵
زانو نر پیچی پلیران ۱,۳۹۰,۶۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۷۵اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۹
زانو نر پیچی پلیران ۱,۳۹۰,۶۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۱/۲*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تعداد در کارتن: ۹

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________