تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
زانو ماده پیچی پلیران ۶۴,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳/۴*۲۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۱۱۲
زانو ماده پیچی پلیران ۴۵,۱۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲*۲۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۱۱۲
زانو ماده پیچی پلیران ۹۶,۴۷۰ ریال پلی ران اتصال
۱*۳۲ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۸۰
زانو ماده پیچی پلیران ۱۹۹,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۴*۴۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۴۰
زانو ماده پیچی پلیران ۲۶۸,۰۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱/۲*۵۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۲۲
زانو ماده پیچی پلیران ۴۷۸,۲۲۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۶۳ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۱۳
زانو ماده پیچی پلیران ۱,۴۸۳,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۲*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۸
زانو ماده پیچی پلیران ۱,۴۸۳,۱۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۲*۷۵ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۸
زانو ماده پیچی پلیران ۲,۳۳۶,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۱/۲ ۲*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۵
زانو ماده پیچی پلیران ۲,۳۳۶,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۳*۹۰ اینچ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد درکارتن: ۵

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________