تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه پیچی پلیران ۷۱,۶۸۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۲۰*۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۷۰
سه راه پیچی پلیران ۸۸,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۲۵*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۵۰
سه راه پیچی پلیران ۱۴۹,۸۰۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳۲*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۳۴
سه راه پیچی پلیران ۲۴۴,۷۳۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۴۰*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۱۶
سه راه پیچی پلیران ۳۹۲,۳۸۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۵۰*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۱۰
سه راه پیچی یلیران ۷۰۰,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۶۳*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۷
سه راه پیچی پلیران ۱,۴۸۲,۰۳۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۷۵*۷۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۵
سه راه پیچی پلیران ۲,۲۵۴,۵۳۰ ریال پلی ران اتصال
۹۰*۹۰*۹۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۴
سه راه پیچی پلیران ۳,۴۱۹,۲۸۰ ریال پلی ران اتصال
۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۲
سه راه پیچی پلیران ۴,۳۶۴,۸۶۰ ریال پلی ران اتصال
۱۲۵*۱۲۵*۱۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۲

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________