تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه ماده پیچی پلیران ۷۳,۹۲۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۱/۲*۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۸۰
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۰۶,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۱/۲*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۷۵
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۰۶,۱۱۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۳/۴*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۷۵
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۶۲,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۱/۲*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۵۰
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۶۲,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳/۴*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۵۰
سه راه ماده پیچی پلیران ۱۶۲,۵۹۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۱*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۵۰
سه راه ماده پیچی پلیران ۳۴۴,۹۴۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۱۱/۴*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۲۴
سه راه ماده پیچی پلیران ۴۹۲,۲۴۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۱۱/۲*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۱۵
سه راه ماده پیچی پلیران ۹۲۳,۵۸۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۲*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۱۰
سه راه ماده پیچی پلیران ۱,۷۲۷,۶۷۰ ریال پلی ران اتصال
۷۵*۲*۷۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ تعداد در کارتن: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________