تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۰,۶۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۰*۱/۲*۲۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۸۰
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۵,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۱/۲*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۸۰
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۰۵,۰۶۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۳/۴*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۸۰
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۶۶,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۱/۲*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۵۰
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۶۶,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۱*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۵۰
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۶۶,۱۳۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۳/۴*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۵۰
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۰۹,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۱*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۲۴
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۰۹,۴۶۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۱/۴ ۱*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۲۴
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۶۲,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۱/۴ ۱*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۴
سه راه نر پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۶۲,۶۳۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۱/۲ ۱*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۴

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________