تصویر و مشخصات فنی نام کالا قیمت برند تعداد سایز تاریخ بروز رسانی توضیحات
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۸۸,۲۹۰ ریال پلی ران اتصال
۲۵*۲۰*۲۵ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۶۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۵۲,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۲۰*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۴۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۱۵۲,۸۸۰ ریال پلی ران اتصال
۳۲*۲۵*۳۲ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۴۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۲۵۲,۳۹۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۲۵*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۲۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۹۷,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۳۲*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۱
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۲۶۰,۲۷۰ ریال پلی ران اتصال
۴۰*۳۲*۴۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۲۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۳۹۷,۶۵۰ ریال پلی ران اتصال
۵۰*۴۰*۵۰ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۱۰
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۷۶۵,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۳۲*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۸
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۷۶۵,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۴۰*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۷
سه راه تبدیل پلی اتیلن پیچی پلیران ۷۶۵,۰۱۰ ریال پلی ران اتصال
۶۳*۵۰*۶۳ اینچ/میلیمتر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ تعداد در کارتن: ۶

با ما در تماس باشید  

_________________________________________

 تهران،خیابان خیام شمالی، پاساژامیرسلیمانی، طبقه همکف، واحد۱۰

۵۵۶۹۷۴۲۰(۲۱)۹۸+    

۵۵۶۹۷۴۳۲(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۲۶۳۲۹(۲۱)۹۸+   

۵۵۶۹۷۹۱۸(۲۱)۹۸+   

۹۸۹۱۲۴۷۸۰۷۸۲+     

۸۹۷۸۰۹۹۲(۲۱)۹۸+   

 

با ما همراه باشید

_________________________________________

_________________________________________